18. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 02.08.2020 – 18. neděle v mezidobí

Úterý – Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

Čtvrtek – Svátek Proměnění Páně, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Sobota – Památka sv. Dominika, kněze

Příští neděle – 09.08.2020 – 19. neděle v mezidobí

Mše svaté 7:30 (latinsky); 9:00; 10:30

Každý den je mše svatá v 7:30 hod., ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Další informace:

- Ve čtvrtek 6. srpna v 19:00 hod. se uskuteční další koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. Tentokrát vystoupí Ondřej Valenta, který působí jako varhaník a regenschori na pražském Vyšehradě. Vstupné je dobrovolné.

- Po mši svaté v 9 hodin se v kapli uskuteční setkání členů živého růžence.