Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

dne .

Farní ohlášky – 05.07.2020 – Slavnost SV. CYRILA A METODĚJE, hlavních patronů Moravy

Mše svaté 7:30 (staroslověnsky); 9:00; 10:30

Sobota – Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Příští neděle – 12.07.2020 – 15. neděle v mezidobí

Mše svaté 7:30 (latinsky); 9:00; 10:30

Každý den je mše svatá v 7:30 hod., ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Další informace:

- Katedrála je otevřena každý den 8 – 18:30 hod. Vyhlídka z věží je otevřena každý den 10 – 18:30 hod. (v neděli od 12 hodin).

- Sbírka na bohoslovce minulou neděli vynesla 13.754,- Kč.

- Ve čtvrtek 9. července začíná v katedrále festival Petrovské varhanní léto. Je to cyklus šesti letních varhanních koncertů, které se konají každý druhý čtvrtek. Začátek koncertů je v 19:00 hod., vstupné dobrovolné. Festival zahájí Tomáš Sommer a Jan Kopřiva. Přesný program celého festivalu najdete na letáčcích a na internetu.

- Doprovázejme modlitbou všechny, kdo jsou během prázdnin na cestách, a také děti, které jsou tento týden na farním táboře.