13. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 28.06.2020 – 13. neděle v mezidobí

Pondělí – Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů diecéze i farnosti

Mše svaté ráno v 7:30 a v 17:30, večerní mši svatou bude slavit novokněz Vojtěch Libra. Po mši svaté bude občerstvení na faře. Můžete přinést něco slaného nebo sladkého.

Pátek – Svátek sv. Tomáše, apoštola

Příští neděle – 05.07.2020 – Slavnost SV. CYRILA A METODĚJE, hlavních patronů Moravy

Mše svaté 7:30 (staroslověnsky); 9:00; 10:30

Každý den je mše svatá v 7:30 hod., ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Další informace:

- Katedrála je otevřena každý den 8 – 18:30 hod. Vyhlídka z věží je otevřena každý den od 12 do 17 hodin.

- Dnešní sbírka je věnována na bohoslovce.