Květná neděle

dne .

Farní ohlášky – 05.04.2020 – Květná neděle

 

9. 4. Zelený čtvrtek 17:30 hod. Památka Poslední večeře Páně

Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., pomocný biskup brněnský

10. 4. Velký pátek 15:00 hod. Památka Umučení Páně

ThLic. Tomáš Koumal, farář katedrály

11. 4. Bílá sobota – Vigilie Zmrtvýchvstání Páně 21:00 hod.

Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., pomocný biskup brněnský

Liturgické zpěvy J. Olejníka, zpěv Petr Kolař

Příští neděle – 12.04.2020 – Neděle Zmrtvýchvstání Páně 9:00 hod.

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský   

Účinkují katedrální žestě a varhany Petr Kolař

Všechny bohoslužby je možné sledovat na kanálu YouTube – Katedrála Petrov

 

Další informace:

- Tento týden bude katedrála otevřena takto:

Pondělí až čtvrtek 15-17, Velký pátek 10-14, Bílá sobota 10-17, Boží hod velikonoční 10-17

- V katedrále si můžete během tohoto týdne vyzvednout:

a) posvěcené ratolesti kočiček

b) pro každou domácnost malou svíci - paškálek, který si můžete doma zapálit během večera Bílé soboty. Prosím, vezměte i těm, kteří se do katedrály nedostanou. Tak budeme i na dálku propojeni.

- Naši biskupové vybízejí, abychom na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.

- Můžete poslat konkrétní prosbu, která bude vložena v neděli do přímluv.

- Farnost můžete finančně podpořit zasláním daru na účet 1341644319/0800 (Dar je možné odečíst ze základu daně).

Každý den ve 20 hodin se můžeme povzbudit společnou modlitbou (např. růžence).

- Termín svátosti smíření si dohodněte přímo s kněžími farnosti.

- Dále máme pro vás dva úkoly:

1. Můžeme se jako farnost propojit v kontinuální modlitbě od večera Zeleného čtvrtku až do obřadů Velikonoční vigilie. Tentokrát ne v kostele, ale doma. Prosím, zapište se jako jednotlivci nebo rodiny na konkrétní hodinu do této tabulky.

2. Napište svým spolufarníkům velikonoční přání. O konkrétní podobě Vás budeme ještě informovat. Vytvořené přání bude vystaveno na sociálních sítích.