26. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky pro 29. září 2013

Dnes slavíme 26. neděli v mezidobí.

Program v týdnu:

Po:
Út: v 19.00 mše svatá pro vysokoškoláky na zahájení akademického roku. Slouží otec generální vikář Mons. Jiří Mikulášek.
St: v 17.30 mše svatá pro rodiče s dětmi
Čt: poutní den katedrály s obvyklým programem
Pá: od 20.00 hod. bude Nikodémova Noc
So: 

Příští neděle - 27. neděle v mezidobí

7.30 – latinská mše sv. (slouží P. Karel Orlita)
9.00 – mše svatá pro rodiny s dětmi (slouží P. Pavel Konzbul)
10.30 – mše svatá (slouží P. Pavel Konzbul)

Další oznámení:

První setkání společenství třicátníků se koná tuto středu 2. října 2013 v 18.30 hod. na faře. Všichni jsou srdečně zváni.

Ve čtvrtek v 18.30 hod. pokračuje na faře příprava na křest, eucharistii a biřmování pro dospělé tzv. Hovory o víře.

Schůzky ministrantů v naší farnosti se konají ve středu přesně v 18.11 hod.

Společenství petrovské mládeže se dnes schází na faře v 18.00 hod.

Naše farní knihovna je opět v provozu. Knihy si můžete zapůjčit vždy v neděli po mši sv. v 9.00 hod.

Svatební ohlášky: Lukáš Hanušovský s kanonickým bydlištěm v naší farnosti a Marta Schlemmerová z farnosti Šumperk, hodlají uzavřít manželství v sobotu 12. října 2013 v kostele Sv. Leopolda (u Milosrdných bratří) v Brně.

Farnost Brno-Křenová srdečně zve na modlitbu se zpěvy z Taizé v neděli 6.října v 19:45.

Přemýšleli jste někdy o tom, že byste si chtěli přečíst celou Bibli, a neměli jste zatím na to čas nebo dostatek odvahy? Můžete nyní začíst společně s ostatními čtenáři Bible v naší diecézi. Na webových stránkách www.vezmiacti.cz je rozpis četby celé Bible během dvou let ve dvou variantách. Slavnostní zahájení společné četby Bible bude příští neděli 6. října. Na závěr bohoslužby bude žehnání čtenářům Bible. Pokud chcete, tak si příští neděli s sebou vezměte Písmo svaté do kostela na mši svatou.