7. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 23.02.2020 – 7. neděle v mezidobí

Dnes probíhá sbírka Haléř sv. Petra na podporu dobročinného díla Svatého otce.

Středa – Popeleční středa, den přísného postu – začíná postní doba, doba obrácení a přípravy na Velikonoce. Pro katechumeny je to intenzivní čas přípravy na křest, ostatní věřící se pokáním připravují na obnovu křestního vyznání. Mše svaté na Popeleční středu jsou ráno v 7:30 hod. a večer v 17:30 hod.

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Příští neděle – 01.03.2020 – 1. neděle postní

7:30 - latinská mše svatá 9:00 mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 mše svatá

Při mši svaté v 10:30 hod. budou katechumeni celé diecéze přijati otcem biskupem Vojtěchem mezi čekatele křtu.

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

-         v pátek je také Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Další informace:

- Ve středu bude pravidelné vyučování náboženství na faře.

- V pátek bude ministrantská schůzka.

- Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci a průběhu farního dětského karnevalu. Ať jim Pán jejich námahu odplatí svým požehnáním.

Na Popeleční středu začíná postní doba:

- Pro požehnané prožití postní doby je k dispozici na stolku v kostele brožurka Malý průvodce postní dobou za cenu 5 Kč.

- Zveme všechny na postní duchovní obnovu do katedrály. Bude probíhat pět pátků po sobě. Každý postní pátek bude v 17 hodin pobožnost křížové cesty, v 17:30 hod. mše svatá v katedrále, potom v 18:15 hod. zazní duchovní promluva a ihned po skončení promluvy bude následovat adorace, která potrvá až do 22 hodin. Tento týden promluví otec biskup Vojtěch Cikrle o starozákonní postavě Josefa Egyptského.