5. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 09.02.2020 – 5. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka sv. Scholastiky, panny

Úterý – Panny Marie Lurdské

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Příští neděle – 16.02.2020 – 6. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 mše svatá

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

-         v pátek je také Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Další informace:

- Ve středu v 16 hodin bude setkání dětské scholy Petrováček, potom od 16:30 hod. vyučování náboženství na faře a v 17:30 hod. mše svatá pro děti.

- V pátek bude ministrantská schůzka a biblická hodina.

- Příští neděli 16. února budou v 17:30 hod. slavnostní zpívané nešpory.

- Zveme na farní dětský karneval, který se bude konat v sobotu 22. února od 14 hodin v sále Cyrilometodějské církevní základní školy na ulici Lerchova. Zároveň prosíme ty, kdo by chtěli přispět do tomboly, aby věci dávali do připravené krabice v sakristii. Ještě prosíme zvláště maminky a babičky o přípravu občerstvení. To se přinese přímo až na karneval.

- Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci a průběhu farního plesu.

- Valentinská pouť bude 14. února 2020 od 17:00 hod. v kostele sv. Michala v Brně na  Dominikánském náměstí. Hostem bude dominikánský kněz P. Jindřich Poláček. Od 19 hodin moravský písničkář Pavel Helan představí výběr písní z nového CD.

- Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí nový cyklus přednášek Teologické večery. Přednášet budou kněží Stanislav Drobný a Pavel Kopeček. První z celkem pěti večerů se uskuteční ve čtvrtek 13. února od 17 hodin. Plakát a podrobná témata jednotlivých setkání jsou na internetu.