32. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 10.11.2019 – 32. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka sv. Martina, biskupa

Úterý – Památka sv. Josefata, biskupa a mučedníka

Středa – Památka sv. Anežky České, panny

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Sobota – Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Příští neděle – 17.11.2019 – 33. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 10:30 mše svatá

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

-         v pátek je také Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Další informace:

- Ve středu v 16 hodin bude setkání dětské scholy Petrováček, potom od 16:30 hod. vyučování náboženství na fařea v 17:30 hod. mše svatá pro děti.

- V pátek po mši svaté bude ministrantská schůzka. Biblická hodina tentokrát nebude.

- V úterý 12. listopadu v 19 hodin bude otec biskup Pavel Konzbul slavit mši svatou při příležitosti 100. výročí od zahájení výuky na Masarykově univerzitě. Mše svatá bude slavena také k uctění památky obětí nacismu a komunismu z řad akademiků a absolventů Masarykovy univerzity.

- V rámci oslav 30. výročí sametové revoluce se v pátek 15. listopadu uskuteční v katedrále modlitební večer. V 17:30 mše svatá, po ní následuje večer díků za svobodu s hudebním doprovodem a večer zakončí obvyklá Nikodémova noc.

- V neděli 17. listopadu v 10:30 hod. bude otec biskup Vojtěch slavit pontifikální mši svatou. Jako hudební doprovod zazní Mše D dur Antonína Dvořáka v podání Brněnského filharmonického sboru Beseda Brněnská a Brněnského katedrálního sboru Magnificat, varhany Dagmar Kolařová, řídí Petr Kolař. V ten den večer v 18 hodin zazní slavnostní koncert Filharmonie Brno.

- V sakristii si můžete zakoupit vstupenky na benefiční představení pro farnost s názvem Kumšt, které se uskuteční v úterý 26. listopadu ve 20 hodin ve Dvorním divadle na Jánské ulici.