31. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 03.11.2019 – 31. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Sobota – Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Příští neděle – 10.11.2019 – 32. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 10:30 mše svatá

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

-         v pátek je také Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Další informace:

- Ve středu v 16 hodin bude setkání dětské scholy Petrováček, potom od 16:30 hod. vyučování náboženství na fařea v 17:30 hod. mše svatá pro děti.

- V pátek po mši svaté bude ministrantská schůzka a biblická hodina.

- V pátek 8. listopadu proběhne na Petrově vzpomínkový večer u příležitosti 35. výročí návštěvy Matky Terezy v Brně. Nejprve bude v 17:30 hod. mše svatá a po ní od 18:45 hod. v sále Petrov 2 setkání a povídání pamětníků.

- Až do 8. listopadu je možné při návštěvě hřbitova a splnění podmínek získat plnomocné odpustky pro duše v očistci.

- V úterý 12. listopadu v 19 hodin bude otec biskup Pavel Konzbul slavit mši svatou při příležitosti 100. výročí od zahájení výuky na Masarykově univerzitě. Mše svatá bude slavena také k uctění památky obětí nacismu a komunismu z řad akademiků a absolventů Masarykovy univerzity.

- V úterý 26. listopadu ve 20 hodin se uskuteční ve Dvorním divadle na Jánské ulici benefiční představení. Jedná se o komedii o přátelství s názvem Kumšt. Zakoupením vstupenky podpoříte dobrou věc farnosti a navíc budete mít hezký zážitek z představení a ze setkání. Vstupenky za cenu 250 Kč jsou k dispozici v sakristii.