30. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 27.10.2019 – 30. neděle v mezidobí

Pondělí – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů, mše sv. pouze v 7:30 hod.

Úterý – Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice; mše sv. 7:30 a 19:00

Středa – mše sv. pouze 7:30

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Slavnost VŠECH SVATÝCH

Mše svaté ráno v 7:30 a večer v 17:30; večerní mši svaté bude předsedat apoštolský nuncius v České republice Charles Daniel Balvo

Sobota – Památka zesnulých VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Mše svaté v 7:30, 8:00 a 17:30 (biskup Vojtěch)

Příští neděle – 03.11.2019 – 31. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 10:30 mše svatá

Další informace:

- Sbírka minulé neděle určená na podporu misií a výtěžek všech misijních aktivit před katedrálou vynesly celkem 34.205,- Kč. Velké poděkování všem organizátorům i všem dárcům.

- Kvůli podzimním prázdninám nebude ve středu ani náboženství pro děti ani večerní mše svatá.

- 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě svátosti smíření, sv. přijímání a modlitby na úmysl Svatého otce je podmínkou pomodlit se modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je potřeba kromě tří obvyklých podmínek navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé. V naší zemi je možné získat tyto odpustky už od 25. října, pokud někdo nemůže navštívit hřbitov v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.

- V úterý 26. listopadu ve 20 hodin se uskuteční ve Dvorním divadle na Jánské ulici benefiční představení. Jedná se o komedii o přátelství s názvem Kumšt. Zakoupením vstupenky podpoříte dobrou věc farnosti a navíc budete mít hezký zážitek z představení a ze setkání. Od příští neděle budou k dispozici vstupenky.