29. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 20.10.2019 – 29. neděle v mezidobí (misijní neděle)

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. slavnostní mše svatá, která připomene blahoslaveného Karla I. Habsburského, posledního rakouského císaře, českého krále a markraběte moravského

Příští neděle – 27.10.2019 – 30. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 10:30 mše svatá

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

-         v pátek je také Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Další informace:

- Dnes je Den modliteb za misie. Sbírka dnešní neděle je určena na podporu misií prostřednictvím papežských misijních děl. Podobně také dobrovolný příspěvek na misijní štrúdl před katedrálou.

- Dnes v neděli 20. října v 17:30 hod. budou slavnostní zpívané nešpory. Srdečně zve katedrální kapitula.

- Ve středu v 16:30 hod. bude vyučování náboženství na fařea v 17:30 hod. mše svatá pro děti. Petrováček tentokrát nebude.

- Ještě stále je možné se přihlásit na farní pouť do Compostely, která se uskuteční v termínu 30. dubna až 14. května 2020.

- Pokud máte zájem, můžete se stát součástí živého růžence farnosti. Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně společně na dálku pomodlí celý růženec a touto modlitbou podporují sebe navzájem, celou farnost i poslání církve. Příhlásit se můžete v sakristii nebo mailem.

- Od 25. října je možné při návštěvě hřbitova získat plnomocné odpustky pro duše v očistci.

- Ve čtvrtek 24. října požehná biskup Pavel Konzbul knihkupectví Cesta na Rašínově ulici a zároveň představí svou novou knihu „Jak sníst slona?“. Jste srdečně zváni.

- Příští neděli 27. října proběhne změna času.