28. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 13.10.2019 – 28. neděle v mezidobí

Úterý – Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Čtvrtek – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Svátek sv. Lukáše, evangelisty

Příští neděle – 20.10.2019 – 29. neděle v mezidobí (misijní neděle)

7:30 - latinská mše svatá 9:00 mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 10:30 mše svatá

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

-         v pátek je také Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Další informace:

- Ve středu v 16 hodin bude setkání dětské scholy Petrováček, potom od 16:30 hod. vyučování náboženství na fařea v 17:30 hod. mše svatá pro děti.

- V pátek 18. října jste zváni po večerní mši svaté do katedrály na misijní most modlitby – modlitbu za misie. Po ní bude následovat na faře tzv. misijní štrúdlování – bude se péct misijní štrúdl. Jsou zváni jak děti, tak rodiče. Upečený štrúdl se bude nabízet před katedrálou příští neděli 20. října, kdy je den modliteb za misie. Dobrovolný výtěžek i sbírka této neděle půjde také na tento úmysl.

- Srdečně zveme na farní pouť do Compostely, která se uskuteční v termínu 30. dubna až 14. května 2020. Bližší informace na internetu a v katedrále.

- Můžete se stát součástí živého růžence farnosti. Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně společně na dálku pomodlí celý růženec a touto modlitbou podporují sebe navzájem, celou farnost i poslání církve. Příhlásit se můžete zapsáním na připravený arch uprostřed kostela nebo mailem.