27. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 06.10.2019 – 27. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka Panny Marie Růžencové

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Příští neděle – 13.10.2019 – 28. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 10:30 mše svatá

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

-         v pátek je také Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Další informace:

- Ve středu v 16 hodin bude setkání dětské scholy Petrováček, potom od 16:30 hod. vyučování náboženství na fařea v 17:30 hod. mše svatá pro děti.

- V pátek po mši svaté bude ministrantská schůzka a biblická hodina.

- V pondělí 7. října bude v kostele sv. Michala slavena od 18 hodin růžencová slavnost.

- Ve čtvrtek 10. října se v katedrále uskuteční od 19:30 hod. slavnostní koncert u příležitosti 100 let Centra Kociánka. Účinkuje Brněnský katedrální sbor Magnificat, vstupné je dobrovolné.

- Pozvěte svoje nevěřící či hledající přátele, kteří se chtějí dozvědět základní věci o křesťanství, na kurz Alfa, který začal ve čtvrtek 3.10.2019 u jezuitů, ale stále je možné se přihlásit.  

- Srdečně zveme na farní pouť do Compostely, která se uskuteční v termínu 30. dubna až 14. května 2020. Bližší informace na internetu a v katedrále.