26. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 29.09.2019 – 26. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Úterý – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Středa – Památka svatých andělů strážných

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Památka sv. Františka z Assisi

Příští neděle – 06.10.2019 – 27. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 10:30 mše svatá

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

-         v pátek je také Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Další informace:

- V úterý 1. října v 19 hodin bude otec biskup Vojtěch slavit mši svatou na zahájení akademického roku.

- Ve středu v 16 hodin bude setkání dětské scholy Petrováček, potom od 16:30 hod. vyučování náboženství na faře a v 17:30 hod. mše svatá pro děti.

- V pátek po mši svaté bude ministrantská schůzka a biblická hodina.

- Příprava na křest a biřmování dospělých začala ve čtvrtek 26. září. Ještě je ale možné se přihlásit.