25. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 22.09.2019 – 25. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Památka sv. Vincence z Paula, kněze

Sobota – Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, mše svatá pouze v 9 hodin

Příští neděle – 29.09.2019 – 26. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 10:30 mše svatá

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

-         v pátek je také Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Další informace:

- Ve středu v 16 hodin bude setkání dětské scholy Petrováček, potom od 16:30 hod. vyučování náboženství na fařea v 17:30 hod. mše svatá pro děti.

- V pátek po mši svaté bude ministrantská schůzka.Biblická hodina tentokrát mimořádně nebude.

- Příprava na křest a biřmování dospělých začne tento čtvrtek 26. září. Přihlásit se můžete osobně nebo mailem.

- V pátek 27. září v 17:30 hod. bude otec biskup Vojtěch slavit mši svatou při příležitosti 10. výročí návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně. Po mši svaté svaté následuje ještě další program v sále Petrov 2.

- Na internetových stránkách farnosti najdete farní kalendář na celý školní rok 2019/2020.