24. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 15.09.2019 – 24. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka sv. Ludmily, mučednice

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků

Sobota – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Příští neděle – 22.09.2019 – 25. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 10:30 mše svatá

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

-         v pátek je také Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Další informace:

- Dnes v neděli 15. září v 17:30 hod. budou slavnostní zpívané nešpory. Srdečně zve katedrální kapitula.

- Tento týden, ve středu 18. září, začíná vyučování náboženství na faře. Bude probíhat pravidelně vždy každou středu v 16:30 hod. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii a ve farní kavárně. Na hodiny náboženství pak navazuje mše svatá pro děti v 17:30 hod..

- Ve středu v 16 hodin bude setkání dětské scholy Petrováček.

- Ve čtvrtek 19. září se uskuteční poslední koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. Zazní skladby Antonia Vivaldiho, Josepha Haydna a Wolfganga Amadea Mozarta. Účinkuje Brněnský katedrální sbor Magnificat, řídí Petr Kolař. Koncert začíná v 19:30 hod, vstupné je dobrovolné.

- V pátek 20. září bude v 18:30 hod. první biblická hodina a také první ministrantská schůzka.

- Příprava na křest a biřmování dospělých začne ve čtvrtek 26. září. Přihlásit se můžete osobně nebo mailem.

- Pro všechny dospělé, kteří chtějí prohloubit své biblické a teologické vzdělání, biskupství pořádá Biblický kurz (pět čtvrtečních večerů na Biskupském gymnáziu) nebo kurz Katecheta (16 sobot). Informace na internetových stránkách biskupství.

- Příští neděli 22. září bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. Více informací bude příští neděli v ohláškách.

- Na internetových stránkách farnosti najdete farní kalendář na celý školní rok 2019/2020.