23. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 08.09.2019 – 23. neděle v mezidobí

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Sobota – Svátek Povýšení svatého kříže

Příští neděle – 15.09.2019 – 24. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 10:30 mše svatá

-         každý den je mše svatá ráno v 7:30 hod.

-         večerní mše jsou v úterý v 19 hodin, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

-         v pátek je také Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Další informace:

- Vyučování náboženství bude i v tomto školním roce 2019/2020 na petrovské faře vždy ve středu v 16:30 hod. První setkání bude 18. září (v tento den opět začnou také pravidelné mše pro děti). Přihlášky jsou k dispozici v sakristii a ve farní kavárně. Také vyučování náboženství ve škole na Bakalce bude obdobně jako v minulých letech vždy v pondělí.

- Ve středu v 16 hodin bude setkání dětské scholy Petrováček.

- Ve středu 11. září se uskuteční potáborové setkání dětí, které se letos zúčastnily farního tábora v Jeníkově. Setkání začne mší svatou v 17:30 v katedrále a pokračuje programem na faře.

- V pátek 13. září v 18:30 hod. je setkání farní rady.

- V sobotu 14. září v čase od 16 hodin se uskuteční v Denisových sadech Benefiční koncert pro Bulharsko. Cílem koncertu je podpořit projekt výchovy a vzdělávání nejchudších dětí ve Staré Zagoře. Salesiáni zde staví školu, středisko mládeže a kostel.

- Příští neděli 15. září se při mši svaté v 9 hodin rozloučíme s otcem Mirem Kulifajem, který se stal kaplanem v Hodoníně.

- Příprava na křest a biřmování dospělých začne ve čtvrtek 26. září. Přihlásit se můžete osobně nebo mailem.