20. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 18.08.2019 – 20. neděle v mezidobí

Úterý – Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Středa – Památka sv. Pia X., papeže

Čtvrtek – Památka Panny Marie Královny, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Sobota – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Příští neděle – 25.08.2019 – 21. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 mše svatá 10:30 mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod., ve čtvrtek a v pátek také večer v 17:30 hod. V pátek je také Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Další informace:

- Ve čtvrtek 22. srpna v 19:30 hod. se uskuteční další koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. Příspěvky dobrovolného vstupného budou použity na opravu katedrálních varhan.