14. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 07.07.2019 – 14. neděle v mezidobí

Čtvrtek – Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Příští neděle – 14.07.2019 – 15. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 mše svatá 10:30 mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod., ve čtvrtek a v pátek také večer v 17:30 hod. V pátek je také Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Další informace:

- Od pondělí 17. června 2019 je minimálně do konce srpna z technických důvodů uzavřen kostel sv. Maří Magdaleny. Stálá zpovědní služba, celodenní výstav Nejsvětější  svátosti  a některé bohoslužby jsou přemístěny do kostela u kapucínů.

- Ve čtvrtek 11. července v 19:30 hod. se uskuteční další koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. Své umění předvede Karel Martínek, titulární varhaník a regenschori chrámu sv. Mořice v Olomouci. Příspěvky dobrovolného vstupného budou použity na opravu katedrálních varhan.

- Doprovázejme modlitbou všechny, kdo jsou během prázdnin na cestách, a také děti, které jsou tento týden s vedoucími a panem farářem na farním táboře.