Slavnost sv. Petra a Pavla

dne .

Farní ohlášky – 30.06.2019 – Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů naší katedrály i celé diecéze

Středa – Svátek sv. Tomáše, apoštola

Čtvrtek – Památka sv. Prokopa, opata, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Slavnost SV. CYRILA A METODĚJE, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, mše svatá v katedrále bude pouze v 9:00 hod.

Příští neděle – 07.07.2019 – 14. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 mše svatá 10:30 mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. (tento týden kromě pátku), ve čtvrtek v 17:30 hod. Tento pátek nebude Nikodémova noc. Během prázdnin nejsou večerní mše v úterý a ve středu a nejsou páteční úřední hodiny na faře.

Další informace:

- Od pondělí 17. června 2019 je minimálně do konce srpna z technických důvodů uzavřen kostel sv. Maří Magdaleny. Stálá zpovědní služba, celodenní výstav Nejsvětější  svátosti  a některé bohoslužby jsou přemístěny do kostela u kapucínů.

- Ve čtvrtek 4. července se uskuteční další koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. Tentokrát je začátek už v 18:30 hod. a své umění předvede prestižní anglický sbor “Oriel College Chapel Choir” z Oxfordu. Vstup je volný. Příspěvky dobrovolného vstupného budou použity na opravu katedrálních varhan.

- Doprovázejme modlitbou všechny, kdo jsou během prázdnin na cestách.

- Dne 6. července 2019 chtějí v bazilice na Starém Brně uzavřít manželství Ondřej Švancara a Kamila Netíková. Případné námitky oznamte na faře.