Těla a Krve Páně

dne .

Farní ohlášky – 23.06.2019 – Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

7:30 - latinská mše svatá 10:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi (Farní den)

Pondělí – Slavnost NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA, adorační den farnosti, ráno mše svatá v 7:30 hod., potom v 8:30 hod. pro studenty Bigy s otcem biskupem Pavlem na závěr školního roku, potom po celý den příležitost k eucharistické adoraci a potom na závěr v 17:30 hod. slavnostní mše svatá slavená otcem biskupem Vojtěchem

Příští neděle – 30.06.2019 – Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů naší katedrály i celé diecéze

7:30 - latinská mše svatá 9:00 mše svatá (biskup Pavel Konzbul) 10:30 mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod., ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Další informace:

- V pátek 28. června v 15 hodin slaví novokněz Miroslav Kulifaj primiční mši svatou na Slovensku v Dolných Lovčiciach. Všichni jste srdečně zváni na tuto slavnost. Kdo se přihlásil na společnou cestu autobusem, tak odjezd bude v 11:30 z nádraží u hotelu Grand.

- Dnešní sbírka je věnována na bohoslovce.

- Od pondělí 17. června 2019 je minimálně do konce srpna z technických důvodů uzavřen kostel sv. Maří Magdaleny. Stálá zpovědní služba, celodenní výstav Nejsvětější  svátosti  a některé bohoslužby jsou přemístěny do kostela u kapucínů.

- Dnes odpoledne bude také probíhat slavení Slavnosti Těla a Krve Páně ve městě Brně. Mše svatá začíná v 15:30 hod. v kostele u minoritů, celebruje biskup Pavel Konzbul, potom následuje eucharistický průvod městem a zakončení svátostným požehnáním u nás v katedrále.

- Ve čtvrtek 27. června v 19:30 hod. se uskuteční další koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. Tentokrát své umění předvede Irena Chřibková, významná česká varhanice, která působí v bazilice sv. Jakuba na pražském Starém Městě. Více na chribkova.com.

- Dne 13. 7. 2019 budou ve farnosti Brno-Husovice oddáni Miroslav Tichý (z farnosti Brno-dóm) a Lenka Pragerová (z farnosti Brno-Husovice). Případné námitky oznamte na faře.