Slavnost Nejsvětější Trojice

dne .

Farní ohlášky – 16.06.2019 – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Příští neděle – 23.06.2019 – Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

7:30 - latinská mše svatá 10:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi (Farní den)

Další informace:

- Dnes v neděli 16. června 2019 v 17:30 hod. budou slavnostní zpívané nešpory. Srdečně zve katedrální kapitula.

- V pátek bude poslední biblická hodina.

- V sobotu 22. června při mši svaté v 9 hodin biskup Vojtěch udělí jáhenské a kněžské svěcení. Přijďte v hojném počtu podpořit našeho jáhna Mira, který bude vysvěcen na kněze.

- Příští neděli 23. června 2019 budeme společně na Petrově slavit Den farnosti. V ten den bude mše svatá pouze v 10 hodin (spojená mše v 9 hod. a v 10:30 hod.). Tuto mši svatou bude slavit novokněz Miroslav Kulifaj, který bude po mši také udělovat novokněžské požehnání. Potom následuje oběd na farní zahradě, další společný program a odpoledne v 15 hodin zakončení adorací v katedrále. Srdečně zveme všechny farníky.

- Příští neděli bude sbírka na bohoslovce.

- Srdečně zveme na Kefasfest, křesťanský festival s bohatým programem plným hudby, který se uskuteční v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu 21. – 23. 6. 2019.

- Od pondělí 17. června 2019 bude minimálně do konce srpna z technických důvodů uzavřen kostel sv. Maří Magdaleny. Stálá zpovědní služba, celodenní výstav Nejsvětější  svátosti  a některé bohoslužby budou přemístěny do kostela u kapucínů.

- V neděli 23. června bude také probíhat slavení Slavnosti Těla a Krve Páně ve městě Brně. Mše svatá začíná v 15:30 hod. v kostele u minoritů, celebruje biskup Pavel Konzbul, potom následuje eucharistický průvod městem do katedrály.