Seslání Ducha Svatého

dne .

Farní ohlášky – 09.06.2019 – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Pondělí – Památka Panny Marie, Matky církve

Úterý – Památka sv. Barnabáše, apoštola

Čtvrtek – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Příští neděle – 16.06.2019 – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve středu bude setkání petrovských maminek, odpoledne zkouška Petrováčku, náboženství pro děti, setkání třicátníků a v pátek biblická hodina.

- Ve středu 12. června bude poslední náboženství pro děti v tomto školním roce. Slavnostně se předá vysvědčení a zakončíme také cyklus mší svatých pro děti.

- Ve čtvrtek 13. června začíná v katedrále festival Petrovské varhanní léto. Je to cyklus devíti letních varhanních koncertů, přibližně každý druhý čtvrtek. Začátek koncertu je v 19:30 hod., vstupné dobrovolné. Přesný program celého festivalu najdete na letáčcích a na internetu.

- V neděli za 14 dní, tj. 23. června 2019, budeme společně na Petrově slavit Den farnosti. V ten den bude mše svatá pouze v 10 hodin (spojená mše v 9 hod. a v 10:30 hod.). Po mši svaté následuje oběd na farní zahradě, další společný program a odpoledne zakončení adorací v katedrále.