7. neděle velikonoční

dne .

Farní ohlášky – 02.06.2019 – 7. neděle velikonoční

Pondělí – Památka sv. Karla Lwangy a druhů, ugandských mučedníků

Středa – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Příští neděle – 09.06.2019 – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7:30 - latinská mše svatá a potom jediná mše svatá v 10:00 hod., při které otec biskup Vojtěch udělí svátost biřmování našim biřmovancům

Další informace:

- Sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu minulou neděli vynesla 16684,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

- Ve středu bude setkání petrovských maminek, odpoledne zkouška Petrováčku, náboženství pro děti, ve čtvrtek setkání nově pokřtěných a biřmovanců, v pátek biblická hodina a schůzka ministrantů.

Svatodušní vigilie – sobota 8.6. ve 20:00 hod. Jedná se o pásmo biblických čtení, promluvy, zpěvů, svědectví a především modlitby a adorace. Není to mše. Je to duchovní příprava na Slavnost Seslání Ducha Svatého a na biřmování.