6. neděle velikonoční

dne .

Farní ohlášky – 26.05.2019 – 6. neděle velikonoční

Čtvrtek – Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá, začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého

Pátek – Svátek Navštívení Panny Marie

Sobota – Památka sv. Justina, mučedníka

Příští neděle – 02.06.2019 – 7. neděle velikonoční

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Dnes je sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Slovo k této sbírce si můžete přečíst na farních stránkách.

- Ve středu bude setkání petrovských maminek, odpoledne zkouška Petrováčku, náboženství pro děti, setkání třicátníků, ve čtvrtek setkání nově pokřtěných a biřmovanců, v pátek biblická hodina a schůzka ministrantů.

- Ve středu bude v 17 hodin májová pobožnost s dětmi a v pátek úplně poslední tato mariánská pobožnost.

- Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci Noci kostelů. V sakristii si můžete vyzvednout drobný dárek, který Vám posílá na poděkování otec biskup Vojtěch.