5. neděle velikonoční

dne .

Farní ohlášky – 19.05.2019 – 5. neděle velikonoční

Pondělí – Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

Úterý – Slavnost Výročí posvěcení brněnské katedrály, mše svaté budou v ten den ráno v 7:30 a večer v 19 hodin. Večerní mši svatou bude slavit otec biskup Vojtěch Cikrle.

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Příští neděle – 26.05.2019 – 6. neděle velikonoční

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Příští neděli bude sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.

Další informace:

- Dnes v neděli 19. května 2019 v 17:30 hod. budou slavnostní zpívané nešpory. Srdečně zve katedrální kapitula.

- Ve středu bude setkání petrovských maminek, odpoledne zkouška Petrováčku, náboženství pro děti a ve čtvrtek setkání nově pokřtěných a biřmovanců.

- V pátek 24. května všechny srdečně zveme na Noc kostelů. Informace o programu v katedrále i v jiných kostelích najdete na internetových stránkách Noci kostelů a v brožurkách, které jsou dnes v kostele připraveny k rozebrání. Mše svatá je v pátek mimořádně až v 18:00 hod. Ještě stále se můžete zapojit do organizace této akce. Pravidelné páteční aktivity – ministrantská schůzka a biblická hodina – tentokrát nebudou.

- V sobotu 25. května bude otec biskup Pavel Konzbul slavit mši svatou v katedrále v 10:00 hod. na ukončení Teologického kurzu. Osvědčení předá také některým našim farníkům.

- Římskokatolická farnost Brno-Řečkovice zve na křesťanský open-air festival „FULL OF LIFE“, který se uskuteční v sobotu 25. května 2018 od 14 hodin v areálu bývalého pivovaru (nad kostelem).