4. neděle velikonoční

dne .

Farní ohlášky – 12.05.2019 – 4. neděle velikonoční, Den modliteb za duchovní povolání

Úterý – Svátek sv. Matěje, apoštola

Čtvrtek – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 19.05.2019 – 5. neděle velikonoční

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Při mši svaté v 9 hodin budeme slavit první svaté přijímání našich dětí.

Další informace:

- Ve středu bude setkání petrovských maminek, odpoledne zkouška Petrováčku, náboženství pro děti a ve čtvrtek setkání nově pokřtěných a biřmovanců. V pátek nebude ani ministrantská schůzka ani biblická hodina, protože děti budou slavit první svátost smíření. Bude to příležitost ke zpovědi i pro rodiče, kmotry a další příbuzné.

- Mariánské májové pobožnosti jsou vždy v pátek v 17 hodin a v úterý po studentské mši svaté.

- Prosíme o pomoc při organizaci Noci kostelů, která se letos uskuteční v pátek 24. května. Ke konkrétním úkolům se můžete zapsat do tabulky na farních internetových stránkách.