3. neděle velikonoční

dne .

Farní ohlášky – 05.05.2019 – 3. neděle velikonoční

Pondělí – Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 12.05.2019 – 4. neděle velikonoční

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve středu 8. května bude mše svatá v katedrále jen ráno v 7:30 hod.

- Ve čtvrtek bude setkání nově pokřtěných a biřmovanců, v pátek ministrantská schůzka. Biblická hodina nebude.

- Květen je měsíc zasvěcený Panně Marii. Májové pobožnosti jsou vždy v pátek v 17 hodin a také v úterý po studentské mši svaté.

- Prosíme o pomoc při organizaci Noci kostelů, která se letos uskuteční v pátek 24. května.