2. neděle velikonoční

dne .

Farní ohlášky – 28.04.2019 – 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

Pondělí – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Čtvrtek – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 05.05.2019 – 3. neděle velikonoční

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Všechny zveme na pěší pouť na Vranov ve středu 1. května 2019. Sraz v 9:30 hod. na zastávce Lelekovice-náves. Tentokrát půjdeme nově zbudovanou cestou sedmi radostí Panny Marie. Mše svatá na Vranově přibližně v 13:30 hod. Po mši svaté společné občerstvení.

V katedrále bude ve středu mše svatá jen ráno v 7:30 hod.

- Ve čtvrtek bude setkání nově pokřtěných a biřmovanců, v pátek ministrantská schůzka a biblická hodina.

- Květen je měsíc zasvěcený Panně Marii. Májové pobožnosti budou bývat vždy v pátek v 17 hodin a také v úterý po studentské mši svaté. První májová pobožnost bude v pátek 3. května.