Boží hod velikonoční

dne .

Farní ohlášky – 21.04.2019 – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

7:30 - latinská mše svatá 9:00 – mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 – pontifikální mše svatá. Zazní při ní Korunovační mše C dur Wolfganga Amadea Mozarta v podání Brněnského katedrálního sboru MAGNIFICAT, Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla, sólistů, u varhan Dagmar Kolařová, řídí Petr Kolař.

(10:30) Poděkování patři Nadačnímu fondu Magnificat, které podporuje hudbu v katedrále.

Na velikonoční pondělí bude mše svatá v 9:00 hod., v ostatní dny v obvyklých časech.

Příští neděle – 28.04.2019 – 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Dnes v neděli 21. dubna 2019 v 17:30 hod. budou slavnostní zpívané nešpory. Srdečně zve katedrální kapitula.

- Ve středu bude setkání petrovských maminek, odpoledne zkouška Petrováčku, náboženství pro děti, ve čtvrtek setkání nově pokřtěných a biřmovanců, v pátek ministrantská schůzka.

- Na závěr velké poděkování patří všem, kdo se podíleli na krásném a důstojném průběhu velikonočních bohoslužeb v katedrále, ať už se jedná o hudbu, květinovou výzdobu, liturgické služby a další pomoc. Pán Bůh zaplať.