Květná neděle

dne .

Farní ohlášky – 14.04.2019 – KVĚTNÁ NEDĚLE

Na Květnou neděli budou v katedrále pouze dvě mše svaté:

7:30 - latinská mše svatá 10:00 – slavnostní mše svatá slavená otcem biskupem Vojtěchem, která začíná žehnáním ratolestí v Denisových sadech

Pondělí – mše svatá v 7:30 hod.

Úterý – mše svaté v 7:30 a v 19:00 hod.

Středa – mše svatá v 7:30 a v 17:30 hod.

Zelený čtvrtek – ráno v 7:00 hod. je modlitba breviáře v katedrále. Dopoledne v 9:00 hod. bude otec biskup Vojtěch sloužit mši sv. se svěcením olejů (Missa chrismatis). Večerní mše sv. na památku Večeře Páně začíná v 17:30 hod. Po ní následuje adorace v Getsemanské zahradě.

Velký pátek – den, kdy si připomínáme Ježíšovo umučení. Ráno v 7:00 hod. je modlitba breviáře v katedrále. Velkopáteční obřady začínají odpoledne v 15:00 hod. Velký pátek je dnem přísného postu. V tento den bude sbírka na křesťany ve Svaté zemi.

Bílá sobota – je dnem ztišení a modlitby. Ráno v 7:00 hod. je modlitba breviáře v katedrále. Po celý den pak bude příležitost k soukromé modlitbě u Božího hrobu. Velikonoční vigilie začne v 21:00 hod. žehnáním ohně a velikonoční svíce na prostranství před katedrálou. Při mši sv. otec biskup udělí křest našim katechumenům.

Příští neděle – 21.04.2019 – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

7:30 - latinská mše svatá 9:00 – mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 – pontifikální mše svatá. Zazní při ní Korunovační mše C dur Wolfganga Amadea Mozarta v podání Brněnského katedrálního sboru MAGNIFICAT, Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla, sólistů, u varhan Dagmar Kolařová, řídí Petr Kolař.

Na velikonoční pondělí bude mše svatá v 9:00 hod.

Další informace:

- Dnes odpoledne zveme na farní křížovou cestu v přírodě, tentokrát do Ivančic. První zastavení stojí u hlavního vchodu na ivančický hřbitov a vede dále směrem k poutnímu kostelu sv. Jakuba. Křížová cesta začíná spolu s místními farníky v 15 hodin. Je možné tam i zpět využít také železniční spojení, odjezd ze stanice Brno-hlavní nádraží je 13:54.

- Všechny rodiče a děti zveme na společné barvení vajíček a pletení pomlázek na Bílou sobotu 20. dubna ráno v 9:00 hod. na faře. Přijďte v hojném počtu.

Využijte v těchto dnech příležitostí ke svátosti smíření. Kromě obvyklých časů navíc:

Zelený čtvrtek 18.4. – 20:00-21:00

Velký pátek 19.4. – 14:00-14:45; 17:00-19:00

 - Dnes večer v 19 hodin bude v katedrále Zahajovací koncert Velikonočního festivalu duchovní hudby 2019.