5. neděle postní

dne .

Farní ohlášky – 07.04.2019 – 5. neděle postní

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod.

Příští neděle – 14.04.2019 – KVĚTNÁ NEDĚLE

Na Květnou neděli budou v katedrále pouze dvě mše svaté:

7:30 - latinská mše svatá 10:00 – slavnostní mše svatá slavená otcem biskupem Vojtěchem, která začíná žehnáním ratolestí v Denisových sadech (Pozor na změnu začátku, propojí se tak mše devátá a půl jedenáctá)

Další informace:

- Ve středu bude setkání petrovských maminek, odpoledne zkouška Petrováčku, náboženství pro děti, ve čtvrtek setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek ministrantská schůzka.

- Dnes v podvečer v 17 hodin proběhne v katedrále modlitba křížové cesty. Po ní jste zváni na faru na modlitbu spojenou s promítání fotek z podzimní farní poutě do Svaté země.

- Tento pátek mimořádně nebude Nikodémova noc.

- Příští neděli zveme na farní křížovou cestu v přírodě, tentokrát do Ivančic. První zastavení stojí u hlavního vchodu na ivančický hřbitov a vede dále směrem k poutnímu kostelu sv. Jakuba. Křížová cesta začíná spolu s místními farníky v 15 hodin. Je možné tam i zpět využít také železniční spojení, odjezd ze stanice Brno-hlavní nádraží je 13:54.

- Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 13. dubna 2019 v Brně. Informace o programu setkání je možné najít na internetu. Obvyklá ranní mše svatá v kapli v sobotu nebude.

- Příští neděli v 19 hodin bude v katedrále Zahajovací koncert Velikonočního festivalu duchovní hudby 2019.