4. neděle postní

dne .

Farní ohlášky – 31.03.2019 – 4. neděle postní

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc do 22 hodin.

Příští neděle – 07.04.2019 – 5. neděle postní

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve středu bude setkání petrovských maminek, odpoledne zkouška Petrováčku, náboženství pro děti, ve čtvrtek setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek ministrantská schůzka.

- I tento pátek zveme všechny na postní duchovní obnovu do katedrály. V 17 hodin bude pobožnost křížové cesty, v 17:30 hod. mše svatá, potom v 18:15 hod. zazní duchovní promluva a ihned po skončení promluvy bude následovat adorace, která potrvá až do 22 hodin. Tento týden promluví otec biskup Pavel Konzbul na téma S humorem a zápalem.

- Dnes v podvečer v 17 hodin proběhne v katedrále postní program „Hle, tak umírá Spravedlivý“. Postní duchovní hudba a texty v podání Brněnského katedrálního sboru MAGNIFICAT. Příští neděli se můžete těšit na promítání fotek ze Svaté země.

- Zveme děti od 6 let na letní farní tábor, který se bude konat od 7. do 13. července v Jeníkově u Hlinska. Celková cena tábora je díky příspěvku farnosti 1.700,- Kč, pro děti mimofarní 2.200,- Kč. Prosíme rodiče, aby svá dítka přihlásili nejpozději do konce dubna v sakristii katedrály a společně s přihláškou zaplatili zálohu ve výši 1.000,- Kč. Zároveň prosíme, aby se přihlašovali pouze ti táborníci, kteří se mohou účastnit celé doby trvání tábora. Letošní tábor nese název: JEN SVAČ 2019. Můžete hádat proč.