1. neděle postní

dne .

Farní ohlášky – 10.03.2019 – 1. neděle postní

Středa – Výroční den zvolení papeže Františka

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc do 22 hodin.

Příští neděle – 17.03.2019 – 2. neděle postní

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve středu bude zkouška Petrováčku, náboženství pro děti, ve čtvrtek setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek ministrantská schůzka.

- Srdečně zveme na pravidelné setkávání petrovských maminek, které probíhá každou středu v 9:30 hod. ve farním sále.

- I tento pátek zveme všechny na postní duchovní obnovu do katedrály. V 17 hodin bude pobožnost křížové cesty, v 17:30 hod. mše svatá, potom v 18:15 hod. zazní duchovní promluva a ihned po skončení promluvy bude následovat adorace, která potrvá až do 22 hodin. Tento týden promluví otec Jakub Tůma o umění rozlišovat.

- Každou postní neděli bude v podvečer v 17 hodin pobožnost křížové cesty a další duchovní program. Dnes se můžete po křížové cestě těšit na přednášku Jiřího Žďáry o osudech kněze Bedřicha Hoffmanna, vězně koncentračního tábora Dachau a přítele kardinála Berana.