8. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 03.03.2019 – 8. neděle v mezidobí

Středa – Popeleční středa, den přísného postu – začíná postní doba, doba obrácení a přípravy na Velikonoce. Pro katechumeny je to intenzivní čas přípravy na křest, ostatní věřící se pokáním připravují na obnovu křestního vyznání. Mše svaté na Popeleční středu jsou ráno v 7:30 hod. a večer v 17:30 hod.

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc do 22 hodin.

Příští neděle – 10.03.2019 – 1. neděle postní

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Při mši svaté v 10:30 hod. budou katechumeni celé diecéze přijati otcem biskupem Vojtěchem mezi čekatele křtu.

Další informace:

- Ve středu bude zkouška Petrováčku a náboženství pro děti, ve čtvrtek setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek ministrantská schůzka. Biblická hodina nebude.

- Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci a průběhu farního dětského karnevalu. Ať jim Pán jejich námahu odplatí svým požehnáním.

- (9:00) Dnes začíná příprava dětí na první svaté přijímání. Hned po mši svaté zveme děti a rodiče na faru do knihovny vedle kanceláře.

- Srdečně zveme na pravidelné středeční setkávání petrovských maminek. Začíná se již tuto středu 6. března v 9:30 hod. ve farním sále. Program: společná modlitba, dětské zpívání, cvičení apod.

Na Popeleční středu začíná postní doba:

- Pro požehnané prožití postní doby je k dispozici na stolku v kostele brožurka Malý průvodce postní dobou za cenu 5 Kč.

- Zveme všechny na postní duchovní obnovu do katedrály. Bude probíhat pět pátků po sobě. Každý postní pátek bude v 17 hodin pobožnost křížové cesty, v 17:30 hod. mše svatá v katedrále, potom v 18:15 hod. zazní duchovní promluva a ihned po skončení promluvy bude následovat adorace, která potrvá až do 22 hodin. Tento týden promluví otec Martin Hönig o odvaze ke změně.

- Každou postní neděli bude v podvečer v 17 hodin pobožnost křížové cesty a další duchovní program. Program na celou postní dobu najdete v kostele na lístečcích připravených k rozebrání. Příští neděli 10. března bude v 17 hodin křížová cesta a potom na faře přednáška Jiřího Žďáry o osudech kněze Bedřicha Hoffmanna.