7. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 24.02.2019 – 7. neděle v mezidobí

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 03.03.2019 – 8. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve středu bude zkouška Petrováčku a náboženství pro děti, ve čtvrtek setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek ministrantská schůzka a biblická hodina.

- Výtěžek sbírky Haléř sv. Petra minulou neděli byl 27.319,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

- Zveme na farní dětský karneval, který se bude konat v sobotu 2. března od 14 hodin v sále Cyrilometodějské církevní základní školy na ulici Lerchova. Zároveň prosíme ty, kdo by chtěli přispět do tomboly, aby věci dávali do připravené krabice v sakristii. Ještě prosíme zvláště maminky a babičky o přípravu občerstvení. To se přinese přímo až na karneval.

- Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci a průběhu farního společenského večera. Ať jim Pán jejich námahu odplatí svým požehnáním.

- Příští neděli 3. března začíná příprava dětí na první svaté přijímání.