6. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 17.02.2019 – 6. neděle v mezidobí

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Svátek Stolce svatého apoštola Petra

Sobota – Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 24.02.2019 – 7. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Dnes probíhá sbírka Haléř sv. Petra na podporu dobročinného díla Svatého otce.

Další informace:

- Dnes v neděli 17. února 2019 v 17:30 hod. budou slavnostní zpívané nešpory. Srdečně zve katedrální kapitula.

- Ve středu bude zkouška Petrováčku a náboženství pro děti, později setkání třicátníků, ve čtvrtek setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek ministrantská schůzka a biblická hodina.

- V sakristii jsou dnes k dispozici poslední vstupenky na společenské setkání petrovské farnosti, které se uskuteční v salesiánské oratoři v Brně-Žabovřeskách v sobotu 23. února 2019. Případné dary do tomboly přineste prosím na faru nejpozději do středy.

- Zveme na farní dětský karneval, který se bude konat v sobotu 2. března od 14 hodin v sále Cyrilometodějské církevní základní školy na ulici Lerchova. Zároveň prosíme ty, kdo by chtěli přispět do tomboly, aby věci dávali do připravené krabice v sakristii. Ještě prosíme zvláště maminky a babičky o přípravu občerstvení. To se přinese přímo až na karneval.