5. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 10.02.2019 – 5. neděle v mezidobí

Pondělí – Panny Marie Lurdské, světový den nemocných

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 17.02.2019 – 6. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Příští neděli proběhne sbírka Haléř sv. Petra na podporu dobročinného díla Svatého otce.

Další informace:

- Ve čtvrtek bude setkání katechumenů a biřmovanců. Ostatní pravidelné aktivity se tento týden neuskuteční kvůli jarním prázdninám.

- Jste srdečně zváni na již 9. společenské setkání petrovské farnosti, které se uskuteční v salesiánské oratoři v Brně-Žabovřeskách v sobotu 23. února 2019. Vstupenky je možné zakoupit v sakristii.

- V předvečer svátku svatého Valentina ve středu 13. února 2019 od 18:30 hodin, bude v kostele sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí tradiční Pouť ke svatému Valentinovi, jehož jméno dalo základ „svátku všech zamilovaných“. Valentinská pouť začíná bohoslužbou, hostem bude slovenský kněz Pavel Hudák. Navazuje přednáška: „Proč láska ztroskotává?“. Už předtím v 17 hodin tam proběhne přednáška o nové slovenské blahoslavené Anně Kolesárové. K jejímu hrobu, kde je nápis „Raději smrt než hřích“, putují tisíce mladých lidí, kteří Anku prosí o pomoc v důležitých rozhodnutích.