4. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 03.02.2019 – 4. neděle v mezidobí

Úterý – Památka sv. Agáty, panny a mučednice

Středa – Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, japonských mučedníků

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 10.02.2019 – 5. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve středu bude zkouška Petrováčku a náboženství pro děti, později setkání třicátníků, ve čtvrtek setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek biblická hodina a ministrantské schůzka.

- Jste srdečně zváni na již 9. společenské setkání petrovské farnosti, které se uskuteční v salesiánské oratoři v Brně-Žabovřeskách v sobotu 23. února 2019. Vstupenky je možné zakoupit v sakristii.

- V pondělí 4. února 2019 uvede biskup Vojtěch Cikrle do úřadu nového generálního vikáře brněnské diecéze - biskupa Pavla Konzbula. Uvedení se uskuteční při mši svaté v 17 hodin v kostele ve Vranově u Brna. Všichni jste srdečně zváni na tuto slavnost.