3. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 27.01.2019 – 3. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Čtvrtek – Památka sv. Jana Boska, kněze, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Sobota – Svátek Uvedení Páně do chrámu

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 03.02.2019 – 4. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve středu bude zkouška Petrováčku a náboženství pro děti, ve čtvrtek setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek biblická hodina. Ministrantská schůzka nebude.

- Změna bohoslužeb v kostele sv. Michala na Dominikánském náměstí. Od pondělí 28. ledna budou u sv. Michala ve všední dny mše svaté pouze v úterý, čtvrtek a sobotu ve 20 hodin; v pondělí, středu a pátek mše svaté nebudou; v neděli budou mše svaté v 10:30 a 18:30 hodin. Mše svatá v 9 hodin se ruší.

- Jste srdečně zváni na již 9. společenské setkání petrovské farnosti, které se uskuteční v salesiánské oratoři v Brně-Žabovřeskách v sobotu 23. února 2019. Začátek je v 19:00 hod. Cena vstupenky činí 200 Kč včetně teplé večeře. Vstupenky je možné zakoupit v sakristii.