2. neděle v mezidobí

dne .

Příští neděle – 20.01.2019 – 2. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Čtvrtek – Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

Sobota – Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 27.01.2019 – 3. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.

Další informace:

- Dnes v neděli 20. ledna 2019 v 17:30 hod. budou slavnostní zpívané nešpory. Srdečně zve katedrální kapitula.

- Ve středu bude zkouška Petrováčku a náboženství pro děti, později setkání třicátníků, ve čtvrtek setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek ministrantská schůzka a biblická hodina.

- Na začátku nového roku bývá zvykem konat požehnání domácností, domů i bytů, spojené s požehnáním rodin. Pokud má někdo zájem o takové požehnání, může kontaktovat přímo faráře nebo jáhna.

- Změna bohoslužeb v kostele sv. Michala na Dominikánském náměstí. Od pondělí 28. ledna budou u sv. Michala ve všední dny mše svaté pouze v úterý, čtvrtek a sobotu ve 20 hodin; v pondělí, středu a pátek mše svaté nebudou; v neděli budou mše svaté v 10:30 a 18:30 hodin. Mše svatá v 9 hodin se ruší.

- Jste srdečně zváni na již 9. společenské setkání petrovské farnosti, které se uskuteční v salesiánské oratoři v Brně-Žabovřeskách v sobotu 23. února 2019. Začátek je v 19:00 hod. Cena vstupenky činí 200 Kč včetně teplé večeře. Vstupenky je možné zakoupit v sakristii.