Svátek Křtu Páně

dne .

Farní ohlášky – 13.01.2019 – Svátek Křtu Páně

Čtvrtek – Památka sv. Antonína, opata, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 20.01.2019 – 2. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. My se na tento úmysl budeme modlit zvláště v neděli 20. ledna.

Další informace:

- Velké poděkování patří všem, kdo se svou pomocí a organizací podíleli na důstojném a požehnaném prožití vánočních svátků v katedrále, ať už se jedná o hudbu, výzdobu, liturgické služby apod.

- Ve středu bude zkouška Petrováčku a náboženství pro děti, ve čtvrtek setkání katechumenů a biřmovanců. Ministrantská schůzka ani biblická hodina v pátek nebude.

- Na začátku nového roku bývá zvykem konat požehnání domácností, domů i bytů, spojené s požehnáním rodin. Pokud má někdo zájem o takové požehnání, může kontaktovat přímo faráře nebo jáhna.

- Příprava na první svaté přijímání dětí začne v neděli 3. března 2019. Přihlášky a bližší informace v sakristii.

- Ve čtvrtek 17. ledna 2019 v 19:00 hod. se uskuteční v katedrále slavnostní předání ceny Jana Václava Stamice za rok 2018, kterou obdrží Petr Kolař, ředitel kůru a varhaník katedrály. J.V. Stamic byl významný český skladatel a hudebník, který později odešel do Německa. Cenu J.V. Stamice uděluje každý rok německá společnost Die KünstlerGilde. Cena se uděluje od roku 1960 a Petr Kolař se stane teprve druhým českým hudebníkem, který tuto cenu obdrží. Jste srdečně zváni na tuto slavnost.