Slavnost Zjevení Páně

dne .

Farní ohlášky – 06.01.2019 – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 13.01.2019 – Svátek Křtu Páně

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Při mši svaté v 9 hodin zazní na závěr vánoční doby koledy světových autorů v podání Dómského komorního sboru pod vedením Dagmar Kolařové.

Další informace:

- Velké poděkování patří všem, kdo se svou pomocí a organizací podíleli na důstojném a požehnaném prožití vánočních svátků v katedrále, ať už se jedná o hudbu, výzdobu apod.

- Ve středu bude zkouška Petrováčku a náboženství pro děti, později také setkání třicátníků, ve čtvrtek setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek ministrantská schůzka a biblická hodina pro dospělé.

- Na začátku nového roku bývá zvykem konat požehnání domácností, domů i bytů, spojené s požehnáním rodin. Pokud má někdo zájem o takové požehnání, může kontaktovat přímo faráře nebo jáhna.

- Příprava na první svaté přijímání dětí začne v neděli 3. března 2019. Přihlášky a bližší informace v sakristii.