Svátek Svaté rodiny

dne .

Farní ohlášky – 30.12.2018 – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Pondělí – poslední den roku

16:00 – mše svatá na poděkování a s prosbou o Boží pomoc do nového roku, celebruje biskup Vojtěch Cikrle

Úterý – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

9:00 – mše svatá pro rodiny s dětmi, 10:30 – slavnostní mše svatá (biskup Vojtěch Cirkle) Pozor, na Nový rok není ranní latinská mše svatá

Středa – Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

14:30 pontifikální mše svatá s požehnáním Tříkrálovým koledníkům, nebude večerní mše svatá v 17:30 hod.

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – mše svatá v 17:30 hod., Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Každý den kromě 1. ledna je mše svatá také ráno v 7:30 hod.

 

Příští neděle – 06.01.2019 – Slavnost Zjevení Páně

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Při mši svaté v 10:30 zazní vánoční hudba v podání sólistů a sboru ZUŠ Varhanická

 

Další informace:

- V úterý 1. ledna 2019 jste zváni na Novoroční koncert, který se uskuteční v katedrále od 16:30 hod. Účinkuje prestižní americký školní sbor The Hammond School Ensemble, dále Petr Kolař a Helena Pellarová.

- Ve čtvrtek bude setkání katechumenů a biřmovanců, v pátek ministrantská schůzka i biblická hodina pro dospělé.

- Karneval pro děti se uskuteční v sobotu 2. března 2019.

- Jste srdečně zváni na společenské setkání petrovské farnosti, které se uskuteční v salesiánské oratoři v Brně-Žabovřeskách v sobotu 23. února 2019.