4. neděle adventní

dne .

Farní ohlášky – 23.12.2018 – 4. neděle adventní

Pondělí – Štědrý den

6:00 – Poslední adventní mše svatá, kterou celebruje otec biskup Pavel Konzbul. Po mši svaté si můžete dát rychlou snídani na faře. Mše svatá v 7:30 hod. už nebude.

16:00 – První vánoční bohoslužba, zvláště pro rodiny s dětmi.

24:00 – Slavnostní půlnoční mše svatá, kterou bude celebrovat otec biskup Pavel Konzbul. Zazní tradiční vánoční koledy v podání katedrálních žesťů a dómské scholy. Petrovští farníci si mohou na tuto půlnoční bohoslužbu vyzvednout místenky v sakristii.

 

Úterý – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ, HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ

7:30 – Latinská mše svatá, Svatomichalská gregoriánská schola, řídí Josef Gerbrich

9:00 – Mše svatá, zvláště pro rodiny s dětmi

10:30 – Pontifikální mše svatá, celebruje otec biskup Vojtěch Cikrle, při mši zazní František Xaver Brixi Missa pastoralis in D, Katedrální sbor MAGNIFICAT, sólisté a orchestr, varhany Dagmar Kolařová, řídí Petr Kolař

16:00 – Vánoční koncert Kantilény

19:30 – koncert Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční „HEJ, MISTŘE“, v podání Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská

 

Středa – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, mše svaté v nedělních časech

16:00 – Vánoční koncert – Vojenský umělecký soubor Ondráš

 

Čtvrtek – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, mše svatá ráno v 7:30 hod., poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků, mše svaté 7:30 a 17:30, Nikodémova noc od 20 do 22 hodin

Sobota – mše svatá v 7:30 hod.

Podrobnosti o vánočních bohoslužbách a koncertech najdete také v brožurkách a na internetu.

 

Příští neděle – 30.12.2018 – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

  • Srdečně děkujeme všem organizátorům adventního jarmarku, při kterém se vybralo 10.660,- Kč na naše dvě adoptované dívky v Keni Modestu a Loice. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
  • Poděkování patří také manželům Černínovým a všem zúčastněným na divadelním představení „Enigmatické variace“, při kterém se na farnost vybralo 15.200,- Kč.