Slavnost Ježíše Krista Krále

dne .

Farní ohlášky – 25.11.2018 – Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 02.12.2018 – 1. neděle adventní

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve středu v 16 hodin bude setkání dětské scholy Petrováček, v 16:30 hod. vyučování náboženství na faře a v 17:30 hod. mše svatá pro děti.

- Ve čtvrtek bude pokračovat příprava na křest a biřmování pro dospělé.

- V pátek po mši svaté bude ministrantská schůzka a biblická hodina pro dospělé.

- Blíží se advent:

  • K požehnanému prožití adventní doby si můžete v kostele na stolku zakoupit Průvodce adventem. Cena je 9 Kč.
  • Srdečně zveme na vyrábění adventních věnců v pátek 30.11. od 16 hodin ve farním sále. Větvičky budou připraveny, nějaký materiál si prosím přineste s sebou. Zájemce prosíme, aby se zapsali v sakristii nebo se přihlásili mailem.
  • Požehnání adventních věnců proběhne při bohoslužbách na 1. neděli adventní 2.12. V ten den na závěr mše svaté v 9:00 hod. připutuje sv. Mikuláš.
  • V sobotu 1. prosince bude v naší katedrále zahájen cyklus čtyř adventních koncertů. Tuto sobotu vystoupí Komorní orchestr Iši Krejčího Olomouc. Začátek je v 17 hodin, vstupné dobrovolné.
  • Do svých diářů můžete zapsat termín duchovní obnovy s otcem Petrem Šikulou, která se uskuteční v sobotu 8. prosince od 9 do 13 hod.
  • Srdečně zveme na divadelní představení „Enigmatické variace“ ve Dvorním divadle v domě U Tří knížat na Jánské ulici. Představení se uskuteční ve středu 19. prosince 2018 ve 20:00 hod. Díky manželům Černínovým bude výtěžek představení věnován na splátku dluhu farnosti. Vstupenky za cenu 200 Kč jsou k dispozici v sakristii. Večer je také příležitostí k adventnímu setkání (nejen) farnosti.
  • Během adventu bude putovat po našich rodinách sousoší Josefa, Marie a Ježíška z petrovského betléma. Rodina, která by měla zájem o tuto farní adventní aktivitu, se může napsat v sakristii do připravené tabulky. Potřebujeme 22 rodin. Rodina se ve vhodnou dobu během dne setká a pomodlí u Ježíška a pak ho zas další den předá další rodině. Je to dobrá příležitost i k setkání rodin farnosti.