33. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 18.11.2018 – 33. neděle v mezidobí

Středa – Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Čtvrtek – Památka sv. Cecílie, panny a mučednice, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Sobota – Památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, vietnamských mučedníků

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 25.11.2018 – Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá (slavnostní s otcem biskupem Vojtěchem)

Další informace:

- Ve středu v 16 hodin bude setkání dětské scholy Petrováček, v 16:30 hod. vyučování náboženství na faře a v 17:30 hod. mše svatá pro děti.

- Ve čtvrtek bude pokračovat příprava na křest a biřmování pro dospělé.

- V pátek po mši svaté bude ministrantská schůzka a biblická hodina pro dospělé.

- V sobotu 24. listopadu od 10 hodin proběhne v katedrále Svatocecilské setkání pro všechny varhaníky, chrámové zpěváky a hudebníky.

- V tentýž den, v sobotu 24. listopadu večer v 19:30 hod. bude v katedrále modlitba za oběti napoleonských válek. Pietní akt se koná v rámci akce Napoleon v Brně.