32. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 11.11.2018 – 32. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Úterý – Památka sv. Anežky České, panny

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Sobota – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 18.11.2018 – 33. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve středu v 16 hodin bude setkání dětské scholy Petrováček, v 16:30 hod. vyučování náboženství na faře a v 17:30 hod. mše svatá pro děti.

- Ve čtvrtek bude pokračovat příprava na křest a biřmování pro dospělé.

- V pátek po mši svaté bude ministrantská schůzka a biblická hodina pro dospělé.

- Diecézní muzeum vás ve středu 14. listopadu zve na panelovou diskuzi na téma 100 let duchovního dědictví v Československu. Program bude zahájen v 9 hodin slavnostní mší svatou v katedrále, potom pokračuje příspěvky známých historiků (Hanuš, Šebek, Hišem a další) v sále Petrov 2. Podrobnosti jsou na plakátku a na internetu.

- Na dnešní den (11. listopadu) připadá také výročí ukončení 1. světové války. Vzpomeňte prosím v modlitbě na všechny oběti této války.

- V pátek 16. listopadu při mši svaté v 17:30 hod. poděkujeme u příležitosti výročí 17. listopadu za dar svobody v naší zemi.

- Dnes v neděli 11. listopadu v 18 hod. budou slavnostní zpívané nešpory. Srdečně zve katedrální kapitula.