31. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 04.11.2018 – 31. neděle v mezidobí

Čtvrtek – poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Sobota – Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 11.11.2018 – 32. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve středu v 16 hodin bude setkání dětské scholy Petrováček, v 16:30 hod. vyučování náboženství na faře a v 17:30 hod. mše svatá pro děti.

- Ve čtvrtek v 18:30 hod. bude další setkání přípravy dospělých na křest a biřmování.

- V pátek po mši svaté bude ministrantská schůzka a biblická hodina pro dospělé.

- Na zakončení týdne modliteb za zemřelé zazní v katedrále ve čtvrtek 8. listopadu 2018 v 19:30 hod. Requiem d moll Wolfganga Amadea Mozarta. Účinkuje Pěvecké sdružení Magnificat, sólisté a orchestr. Řídí Petr Kolař. Zakoupením vstupenky podporujete petrovskou farnost.

- Příští neděli 11. listopadu 2018 bude v katedrále v 10:05 hod. požehnání svatomartinského vína.

- Ve čtvrtek 8. listopadu se v prostorách Nové radnice uskuteční Den pro seniory. Letošním tématem je Paměť národa. Přednášky jsou zaměřené na historii naší země, trénování paměti a podobně. Podrobnosti na stránkách biskupství.