30. neděle v mezidobí

dne .

Farní ohlášky – 28.10.2018 – 30. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

Čtvrtek – Slavnost Všech svatých, poutní den katedrály, od 16:30 hod. adorace, v 17:30 hod. mše svatá

Pátek – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Památka zesnulých

Každý den je mše svatá v 7:30 hod. ráno, v úterý studentská mše svatá v 19:00 hod., ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 17:30 hod., v pátek navíc Nikodémova noc od 20 do 22 hodin.

Příští neděle – 04.11.2018 – 31. neděle v mezidobí

7:30 - latinská mše svatá 9:00 - mše svatá pro rodiny s dětmi 10:30 - mše svatá

Další informace:

- Ve středu v 16 hodin bude setkání dětské scholy Petrováček, v 16:30 hod. vyučování náboženství na faře a v 17:30 hod. mše svatá pro děti.

- Ve čtvrtek v 18:30 hod. bude další setkání přípravy dospělých na křest a biřmování.

- V pátek po mši svaté bude ministrantská schůzka a biblická hodina pro dospělé.

- 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě svátosti smíření, sv. přijímání a modlitby na úmysl Svatého otce je podmínkou pomodlit se modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je potřeba kromě tří obvyklých podmínek navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé. V naší zemi je možné získat tyto odpustky už od 25. října, pokud někdo nemůže navštívit hřbitov v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.

- Ve svých modlitbách pamatujte na všechny farníky-poutníky do Svaté země.